Us detallem les mesures d’higiene, desinfecció i d’ús de les diferents instal·lacions del càmping per tal de protegir la seguretat i la salut dels nostres clients davant la Covid-19.

RECEPCIÓ

Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries i s’informarà de les mesures i aforaments amb cartells.

Serà obligatori l’ús de mascareta

Es limitarà l’entrada a recepció i es mantindrà la distància de seguretat d’un metre i mig. El contacte quedarà limitat mitjançant mampares protectores.

Es facilitarà gel desinfectant a l’entrada

Es netejaran i desinfectaran les superfícies després de l’atenció a cada client.

Les claus dels allotjaments es desinfectaran abans i després d’entregar-se i el check-in a recepció l’haurà de fer una sola persona.

El pagament es realitzarà preferiblement amb targeta.

SERVEIS SANITARIS

Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries i s’informarà de les mesures i aforaments amb cartells.

Serà obligatori l’ús de mascareta

Es mantindrà la distància de seguretat d’un metre i mig

Es facilitarà gel desinfectant a l’accés.

S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la normativa vigent.

La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.

Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com aixetes, interruptors, passamans, dutxes, portes i manetes, etc.

ZONES COMUNES

Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries i s’informarà de les mesures i aforaments amb cartells.

Serà obligatori l’ús de mascareta

Es facilitarà gel desinfectant a l’accés.

Es mantindrà la distància de seguretat d’un metre i mig

S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la normativa vigent.

La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat

Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com aixetes, interruptors, passamans, dutxes, portes i manetes, etc.

Es prohibeix beure directament de les fonts. Caldrà desinfectar-se les mans abans i després de cada ús.

BUNGALOWS

Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries.

Els allotjaments es netejaran i desinfectaran després de cada estada amb desinfectants certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.

Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com aixetes, interruptors, passamans, dutxes, mobles, electrodomèstics, portes i manetes, etc.

BAR-RESTAURANT-BOTIGA

Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries i s’informarà de les mesures i aforaments amb cartells.

Serà obligatori l’ús de mascareta

Es mantindrà la distància de seguretat d’un metre i mig. Es garantirà aquesta distància també en les consumicions a la barra.

El client disposarà de gel desinfectant a l’entrada. En el cas del supermercat, serà obligatori l’ús de guants que posarem a disposició els clients a l’entrada.

Desprès de cada servei es procedirà a netejar i desinfectar les superfícies utilitzades (taules, cadires, barra, etc.).

S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la normativa vigent.

La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.

Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com portes i manetes, piques, aixetes, etc.

PISCINA

Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries i s’informarà de les mesures i aforaments amb cartells.

Serà obligatori l’ús de mascareta

Es mantindrà la distància de seguretat d’un metre i mig

Es facilitarà gel desinfectant a l’accés.

S’establirà un sistema de torns per a l’ús de la piscina. Es fixarà una calendari setmanal amb franges horàries rotatives i l’aforament es controlarà mitjançant polseres intransferibles que es lliuraran en el moment del check-in.

S’incrementarà la freqüència de neteja i es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte.